Koloshiny je ... Čo je Koloshin?
Koloshiny je ruská šľachtická rodina. Dmitrij Kološin bol použitý v roku 1698. Tento rod je zahrnutý v časti vil v pôvodnom rodokmeni knihy provincie Kostroma.

Biografický slovník. 2000.