Biografický slovník

Clement (narodený Peter Mozharov)

Clement (narodený Peter Mozharov) - to je ... Čo je Clement (narodený Peter Mozharov)?
Clement, vo svete, Peter Mojarov - Archimandrite, kazateľ (ktorý zomrel v roku 1863), Majster Petrologickej teologickej akadémie. Publikované: "Zber niekoľkých slov" (Petrohrad, 1838) a "Rok v novom Jeruzaleme, alebo Zbierka inštrukcií, M., 1856).

Biografický slovník. 2000.