Biografický slovník

Clapier de Kolong (clappier de Colongue)

Clapier de Kolong (clappier de Colongue) - to je ... Čo je Clapier de Kolong (Clappier de Colongue)?
Clapier de Kolong (clappier de Colongue) - ruský šľachtický rod. Portugalský šľachtic Juan Clapier sa presťahoval do roku 1343 v Provence, kde je doteraz jedna pobočka jeho potomstva. Alexander Clapier de Colong (zomrel v roku 1743) z francúzskej služby presťahoval do ruštiny v roku 1713 a bol inžinier-generál-major; jeden z jeho synov, Ivan (zomrel v roku 1789) bol sibírskym guvernérom. Rod Clapje je zaradený do matice estónskej a livónskej šľachty. VR

Biografický slovník. 2000.