Je ... Čo je to?

SI unm. ; cf. [Talian. si] Siedmy zvuk hudobnej stupnice, začínajúci "pred"; poznámka označujúca tento zvuk. Synod od hudobných zvukov, úroveň VII hlavnej diatónovej stupnice C-major. Označenie písmena je latinka N.

Collegiate Dictionary. 2009.