Chuiko - to je ... Čo Chuyko?
Chuyko - starý ruský šľachtický rod, vedúce od začiatku do sťažujú na "veľa vojenskej služby," pozemkovú plat 1622 Stepan Vasilevich Charles, ktorého Philo vnuk obkľúčení Ivanovic bol vedúcim Kursk. Rhode zaznamenaný v VI genealogických kníh Voronežskej a Kurskej provincii. Existuje niekoľko ďalších šľachtických rodov Ch., Neskoršieho pôvodu.

Biografický slovník. 2000.