Biografický slovník

Choiseul-Gufier

Choiseul-Gufier je ... Čo je Choisel-Gufier?
Choiseul-Gufier - stará grófova rodina, zaznamenaná v časti genealogickej knihy provincie Kovno. Jeho predok, Rainer de Choiseul, vlastnil v roku 1060 široký ľan v grófstve Langres. Následne bol názov Choiseul rozdelený na mnohé pobočky; z nich sú grófia Choisel-Gufier, grófia Choiseul d'Alcúr a vojvodcovia Choiseul-Pralène. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.