Dieťa
ch'ado je dieťa, dieťa, potomstvo, ale na niektorých miestach v origináli je napísané: ľudia (Lukáš 20:34), diela (Mat 11,19), syn (Lukáš 16,25).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.