Rebeck - to ... Čo Rebeck?

Rebeck (angl., Fr., It. Rebec), strunový hudobný uklonil instrumentt Western európskeho stredoveku a renesancie. Telo má charakteristický hruškovitý tvar. Jeden z jeho prototypov je rebab. * * * REBEKREBEC (francúzsky rebec), 3-strunný luk hudobný nástroj. V Európe z 10. storočia. Jeden z prototypov Rebbe je arabská rebab.

encyklopedický slovník. 2009.