Shifi je ... Čo je šifón?
Sh'ifiy (hojnosť, plnosť) (1 Chron. 4: 37) - analóg. Allon.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.