Biografický slovník

Chetreruhin Konstantin

Chetreruhin Konstantin - A ... Čo je Chetreruhin Konstantin?
Chetreruhin (Konstantin Alexandrovič, 1848-1891) - spisovateľ; absolvoval kurz v teologickom seminári v Vologde; dal pošty v "ruskej Gazette", príbehy a dramatických diel (niekedy pod pseudonymom K. Rukhin) v "kniha týždňa", "Kolos" a ďalších publikáciách.

Biografický slovník. 2000.