Chebotarev - to ... Čo Chebotarev?
Chebotarev - starobylé šľachtický rod, zapísaná v VI časti rodokmeni kníh provincii Kursk, a siaha až do polovice storočia XVII. Erb je uvedený v časti VI Hermitage. Existuje niekoľko rodu Ch., Neskoršieho pôvodu.

Biografický slovník. 2000.