Kaplnka - kaplnka ... Čo?

pridelí s; m. Prídavok pravoslávny chrám od juhu alebo na sever fasády alebo určenej časti základného budovy s ďalšou oltárne individuálne uctievania. Prihlásiť v severnej p. Servisný ide na pravej strane. pridelnyh, -s, -s. U. ikonostas a oltár. * * * pridelv pravoslávnu cirkev besstolpnaya malé rozšírenie z juhu alebo severnej fasáde, ktorá má navyše oltár na uctievanie. * PRIDELPRIDEL v pravoslávnom chráme besstolpnaya malé rozšírenie z juhu alebo na sever fasády, ktorá má navyše oltár ( cm. oltár) pre uctievanie.

encyklopedický slovník. 2009.