Biografický slovník

Chamborand de Vilver

Chamborand de Vilver - je to ... Čo Chamborand de Vilver?
Chamborand de Vilver - grófskej rodina, pochádzajúce od starobylého francúzskeho grófa meno d'Alest S. prvým predstaviteľom tohto druhu v Rusku bol Ivan S., vstúpil na ruský službu 1793. syna jeho, Victor Ivanovič (narodený v roku 1786) sa zúčastnil vojen 1805-1815 a 1828-1829 rokov.

Biografický slovník. 2000.