Reťaze sú ... Čo sú reťaze?
reťaze (Izaiáš 3:18) - miešanie dekorácií na nohách. ( pozri dekorácie)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.