Cerrois je ... Čo je Cerrous?
Cerúa (3 Královia 11: 26) je matkou Jeroboáma, izraelského kráľa.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.