Cerron je ... Čo je Cerron?
od predkov Saulových.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.