Ceri je ... Čo je Ceri?
Ts'eri (1 Chron 25: 3) Icyrius. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.