Ceref-Shahar je ... Čo je Ceref-Shahar?
Ts'eref-Shah'ar (Joshua 13: 19.) - jedno z miest Ruvimovovho osudu (situácia nie je známa).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.