Ceref je ... Čo je Ceref?
Jas (jas) (1 Chronicles 4: 7) - je analogický. Efnan.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.