Cereda je ... Čo je Cereda?
Cer'ed (2 Chron 4: 17) Tsared. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.