Cepho je ... Čo je Cepho?
Cef'o (Guardian) (Genesis 36: 11, 15, 1 Par.1: 36) - analóg. Amalik, a.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.