Cephania je ... Čo je Cephania?
Cefania (Jehova sa schováva) -a) (4 Kráľov 25:18, Jeremiáš 52:24) - Zephaniah, ah; b) (1 Chron., 6:36) - analóg. Azariah, h.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.