Cephale je ... Čo je Cephon?
Cefu'on (Pozorovateľ) (Num 26:15) - Analog. Areli (v Genesis 46:16 bol pomenovaný Tsifion).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.