Kostol je ... Čo je neba?
(rock) (Naval 19:35) - analóg. Adam, dobre.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.