Centurion je ... Čo je centurión?
s'otnik - Roman dôstojník, veliteľ stoviek (1/60) Legion vojenské jednotky, podobne ako modernej spoločnosti. Takéto jednotky boli zjavne na mnohých miestach nezávislé posádky a ich velitelia mali veľkú moc a vplyv (Lukáš 7: 2, 5). Medzi židovskými ľuďmi boli podobné náčelníci, ale mali všeobecnejší (nielen vojenský) charakter (1 Samuel 22: 7, 1 Chr 13: 1). ( pozri Hundred Head)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.