Cefaf je ... Čo je Cefaf?
Tsef'af (rozhľadňa) (Sudcov 1: 17) (cm.) - bývalá názov mesta Horma ( pozri ).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.