Biografický slovník

Tsedergelm Johann

Tsedergelm Johann - to ... Čo Tsedergelm Johann?
Tsedergelm (Johann, cederhielm) - entomológ, sa narodil v Rusku. Po absolutóriu v roku 1794, vyštudoval na univerzite v zahraničí, C. prišiel do Petrohradu a stal sa zapojený v špeciálnom štúdiu fauny provincii St. Petersburg (Ingria), ale táto práca nemal čas až do konca; publikoval len popis hmyzu s krátkym zoznamom stavovcov v provincii Petrohrad. ("Faunae Ingricae prodromus", Lipsko, 1798).

Biografický slovník. 2000.