Tsedad - to ... Čo Tsedad?
Tsed'ad (Numeri 34: 8.; Ezechiel 47. 15) - pozemok alebo hornatý terén na severnej hranici Kanaánu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.