Biografický slovník

Tsebrikov Nikolaj Romanovich

Tsebrikov Nikolaj Romanovich - je to ... Čo Tsebrikov Nikolaj Romanovich?
Tsebrikov (Nikolaj Romanovich, zomrel v roku 1866) - Decembrist, syn Roman Maksimovič Ts (pozri nižšie). Zatiaľ čo slúži vo Fínsku pluku a je členom severe tajnej spoločnosti, Ts do 14. decembra som nevzal priamu a intímne zapojenia, ale bol odsúdený súdom k najvyššiemu tajnej degradovanie do radov. Táto veta, na naliehanie Dibicha, bol posilnený, "význam škodlivého príklade stanovenej ich prítomnosť ho v dave výtržníkov v mysli svojho pluku," zníženie úrovne na rad "bez seniority a zbavenie šľachty." Potom, čo strávil nejaký čas v posádke v Orenburgu, bol preložený do Kazanu, na vrchole tureckej kampane (1828 - 1829) a zúčastnil sa všetkých vecí. Vyrobený v roku 1836 v insignách, Ts. Získal odpustenie a usadil sa v Petrohrade, kde zomrel. St. A. Dmitriev-Mamonov "Decembristi v západnej Sibíri" (Moskva, 1895). B. R-in.

Biografický slovník. 2000.