Katedrála je ... Čo je katedrála Katedrála?
Sob ' ornú - charakteristika apoštola Jakuba, Petra, Jána a Judy znamenať, že tieto epištoly boli určené všetky kostoly (spoločenstvo veriacich) sa rovnomerne (v originálnych a iných prekladov sú k dispozícii).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.