Biografický slovník

Caravaque Louis (caravaque)

Caravaque Louis (caravaque) - to je ... Čo je Caravaque Louis (Caravaque)?
Caravaque (caravaque), Louis - francúzsky maliar (zomrel 1752), nazvaný v Rusku, v roku 1716, Peter Veľký. Maloval niekoľko portrétov Petra Veľkého; portréty Kataríny I, Anny Ioannovnej a Elizavety Petrovnej a ďalších. Podľa Stelinovho spomínania jeho portréty boli pozoruhodné svojou nezvyčajnou podobnosťou. - Pozri "Starý rok", 1908, jún (str. 323 - 332).

Biografický slovník. 2000.