Biografický slovník

Kapnissi (Kapnist)

Kapnissi (Kapnist) - to je ... Čo je Kapnissi (Kapnist)?
a Kapnissi Kapnist - ušľachtilý a trochu počítať, odvodený od Petera Kapnissi, bývalý v XVII. Plukovník benátskej služby. Jeho syn, Stomatello Kapnissi, bol postavený v roku 1702 v počte dôstojníkov Benátskej republiky. Vasilij Petrovič Kapnissi sa pripojil k ruskej službe pod menom Kapnist: bol predkom; bol zabitý v roku 1757 pod Gross-Yegherndsdorf. Jedným z jeho synov je slávny spisovateľ Vasily Kapnissi (pozri nižšie). Z synov posledného Ivan (1798 - 1860) bol guvernér Smolensku a Moskve, potom senátor a vnuci Dmitrij, Petra a Pavla boli senátori. Rodine Kapnissi je udelené použitie titulu počítania v Rusku. Je zaradená do časti V genealogických kníh Poltavy, Charkova a Černigov.

Biografický slovník. 2000.