Sviečka je ... Čo je to sviečka?
sviečky - šľachtický rod, pochádzajúci z plukovník Leonti Lubenská Nazarevicha sviečky (zomrel okolo 1698), ktorého potomkovia boli kamaráti bunchukovymi. Tento rod je zaradený do vI časti genealogickej knihy provincie Poltava.

Biografický slovník. 2000.