Kanaán je ... Čo je Kanaanit?
Hanan'eyanka (1 Chronicles 2: .. 3, Matthew 15: 22) - kanaánska žena, pôvodom z Fenícii. ( pozri Syrofónik, Kanaán, b)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.