Kanaán je ... Čo je Kanaan?
Hena'ana (ženský z Kanan) -a) (3Tsar 22: 11; 2 Chronicles 18: 10) - otec (predchodca) falošného proroka Cedekiáša; .. b) analógový (1 Chron. 7:10) - . Ahishahar.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.