Cahan je ... Čo je Cahan?
Tsa'an (stáda alebo vstupné, výstupné) (Micah 1: .. 11) - jedno z miest dedičnosti Judah (zrejme on je menovaný v Joshua Cena 15. 37) (tu, slovná hračka: "neutekajte odchode", NRC Shafir) ..

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.