ÚLožné priestory na juhu sú ... Aké sú jadrové úložiská?
cache na juhu (Rimanom 9: 9) - južné súhvezdie.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.