Biografický slovník

Byaletsky Anton Kažimírová

Byaletsky Anton Kažimírová - je to ... Čo Byaletsky Anton Kažimírová?
Byaletsky Anton Kažimírová - advokát. Narodil sa v roku 1836 V roku 1858 nastúpil do St. Petersburg sa zúčastnil "Slova." V rokoch 1862 - 87 rokov bol profesorom vo Varšavskej hlavnej škole, potom - univerzitou. Hlavné diela: "Význam medzinárodného práva a jeho materiály" (Varšava, 1872, dizertačná práca), "rekopisma Długosza w Petersburgskich Bibliotekach" (St. Petersburg, 1860.) "O uniwersytetach" (Varšava 1865); "Zadanie Prawa Miedzynarodowego aj obowiazki stron wojujacyc "(tamtiež, 1874.) a poľský preklad" Encyclopedia of štátnych vied "Robert Mole (2 vols, ib, 1864 - .. 65).

Biografický slovník. 2000.