Biografický slovník

Johann Christian Buxbaum (Buxbaum)

Johann Christian Buxbaum (Buxbaum) - to je ... Čo je to Johann Christian Buxbaum (Buxbaum)?
Buxbaum (Johann Christian Buxbaum) - Ruský botanik sa narodil v roku 1694 v Merseburgu; študoval botaniku v Lipsku, Wittenberg, Jeny a Univerzita Leiden a na odporúčanie známeho lekára Friedrich Hoffmann (Halle) bol pozvaný Petra Veľkého v Petrohrade, kde sa energicky pustil do chovu lekárnik Garden (viď. vol. I, str. 934) na ktorom tiež prednášal botanikov vyškolených v zdravotníckych zariadeniach hlavného mesta. Buxbaum robil niekoľko ciest do Ruska, navštívil Sibír a Astrachaň, všade študuje rastliny a publikoval svoju štúdiu "Enumeratio plantarum acculatior v argo Halens vicinisque locis crescentium una cum èiaru characteribus et Viribus" (Halle, 1721). Jeho hlavné práce: "plantarum mínus cognitarum circa Bysantium et v Oriente observatarum Centurr V." (St. Petersburg, 1728.); Buxbaum v roku 1724 bol menovaný za člena vtedajší založil Petrohrad Cárska akadémia vied a profesor na Akademické gymnázium. Haller po Buchsbaum nazvala jeho meno druh machu - Buxbaumiaceae; zomrel v roku 1730 od spotreby vo Wersmsdorfe (Sasko).

Biografický slovník. 2000.