Biografický slovník

Buturlin Sergey

Buturlin Sergey - je ... Čo je Buturlin Sergey?
Buturlin, Sergey - ornitológ a cestovateľ, sa narodil v roku 1872, vyštudoval kurz pri School of Law. Vedecké práce a jeho práca na taxonómiu a zemepisu vtákov, publikoval v rôznych ruských a zahraničných časopisoch a oddelene ( "prehľadnej tabuľke ruskej lov vtákov", "Bahňáci ruská Ríše", "Materiály pre vtáctvo Simbirsk" v spojení s BM Zhitkov , "Vtáky Primorského kraja" a mnoho ďalších). V roku 1900 Buturlin cestoval do provincie Arkhangelsk, na ostrove Kolguev a Novej Zeme (Zhitkov B. a C. Buturlin "Na severe Ruska", 1901), v roku 1902 - na Kolguev, kam sa vrátil po novej zemi (porov "Predbežná súhrnná správa o výlete na ostrov Kolghev v lete 1902"). V roku 1905 odcestoval na severovýchod Sibíri do oblasti Kolyma.

Biografický slovník. 2000.