Biografický slovník

Butsinsky Peter NIKITA

Butsinsky Peter NIKITA - je to ... Čo Butsinsky Peter NIKITA?
Butsinsky Peter NIKITA - historik, profesor Charkov University, sa narodil v roku 1853, syn kňaza v provincii Kursk, študoval na univerzite v Charkove. V roku 1883 získal na University of St. Vladimira magisterským titulom v ruskej histórii pre jeho prácu "O Bohdan Khmelnytsky" a v roku 1889 doktorát za jeho práca "obyvateľov Sibíri a života jeho prvých obyvateľov." V roku 1884 bol zvolený za docenta Univerzity Charkova na oddelení ruskej histórie. v roku 1890 bol p. vymenovaný za mimoriadneho av roku 1893 bežného profesora. Zoznam malých diel a článkov Butsinsky, pozri "Historická a filologická fakulta Charkovskej univerzity za prvých 100 rokov svojej existencie" (Charkov, 1908).

Biografický slovník. 2000.