Butrimova - to ... Čo Butrimova?
Butrimova - dva starobylé ruský šľachtický rod, z ktorých jeden pochádza z Athanasius Kazarinova syn Butrimova, dostal panstvo svojho otca v roku 1627, jeho synovia - Ivan, Adrian (guvernér Vyazma v roku 1689), Matthew a Osip, a zaznamenané v VI genealogických kníh Kostroma a Jaroslavľ provinciách a. Druhým typom je Butrimova ich predok podklyuchnika Rathmann Butrimova, ispomeschennogo v okrese Jaroslavli v roku 1590 a zapísaná do VI časti genealogické knihy provincii Penza. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.