Biografický slovník

Butovo Leonid

Butovo Leonid - to je ... Čo je Butovo, Leonid?
Butovo (Leonid) - básnik. Vzdelávaný na Právnickej fakulte; slúžil ako tajomník ústavu Smolny. Od 1866 do 1891 Butovskii napísal 57 malých básní, väčšinou pri rôznych slávnostných príležitostiach alebo na náboženských témach. V roku 1871 sa jeho básne objavili v špeciálnom vydaní. Pripomínajú teraz zabudnuté ovácie 18. storočia. , ktoré boli vtedy prezentované rôznymi vysoko postavenými jednotlivcami.

Biografický slovník. 2000.