Biografický slovník

Butovsky Alexander Ivanovich

Butovsky Alexander Ivanovič je ... Čo je Butovsky Alexander Ivanovič?
Butovo, Alexander - Economist (1817 - 1890), bol v Londýne agent Ministerstva financií, v roku 1870 roky riaditeľ odboru, neskôr - senátor. Vytlačené "Skúsenosti s národným bohatstvom alebo s princípmi politického hospodárstva" (3 zv., Petrohrad., 1847). Táto práca je prvým rozsiahlym kurzom ekonomických vied v ruštine, priľahlých k buržoáznym ekonómom, predovšetkým Say a Dunoye. Zároveň, rovnako ako väčšina súčasných ruských ekonómov, mimoriadne idealizuje ruské ekonomické podmienky. K nemu patrí: "Odpoveď na niektorých kritikov" (Petrohrad, 1848), "O štátnom výkazníctve vo Francúzsku" (Moskva, 1858).

Biografický slovník. 2000.