Butkovs sú ... Čo sú Butkovi?
Butková - starý ruský šľachtický rod, ktorého história siaha až do konca XVI. a zaznamenané v časti VI genealogickej knihy provincie Voronež, ale vláda senátskej heraldiky nie je schválená. Je ťažké povedať, či miesto Jacoba Butková, zakladateľ Voronežu šľachty, alebo nie, dvaja bratia, Gregory a Peter Butková, mal synov: Michael G. Butková (1765 - 1861), riadenie osadníkov v Bessarábia; Petr Grigorievich Butkov (pozri); Ivan Petrovič Butkov (1782 - 1855), doktor medicíny a chirurgie. Syn Pyotra Grigoryeviča je Vladimír Petrovič (pozri). B. R-in.

Biografický slovník. 2000.