Biografický slovník

Butkovskiy Petr

Butkovskiy Petr - to ... Čo Butkovskiy Petr?
Butkovskiy, Peter A. - chirurg a psychiater (1801-1844), študoval na St. Petersburg Medical-chirurgické akadémii; na konci kurzu slúžil ako vojenský lekár. V roku 1832 pre jeho prácu "de vitae psychicae anomálie generatio" Helsingfors University získal titul doktora medicíny. V roku 1834 Butkovskiy menovaný do Charkov University riadnym profesorom na oddelení chirurgie a veda o duševnom ochorením; zároveň dostal chirurgickú ambulanciu a v roku 1837 - a výučba súkromného patológie a terapie. Butkovskaya patrí do týchto diel: "duševná choroba, stanovené v súlade s princípmi tohto popisu psychiatrie" (.. 2 hodiny, Petrohrad, 1834); "Diatribe isagogica de statu medicinae morborum, ad chirurgiam spectantium" (Charkov, 1835); "Nápis vlastnej patológie a liečenie ľudských ochorení, ed. pre vedenie vo výučbe "(2 hod., Ib., 1840), a ďalšie.

biografickej slovníka. 2000.