Biografický slovník

Butkevitch Vladimir Stepanov

Butkevitch Vladimir Stepanov - A ... Čo je Butkevitch Vladimir Stepanov?
Butkevitch, Vladimir Stepanov - profesor fyziológie rastlín na Ústavu poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v New Alexandria, majster botaniky. Narodil sa v roku 1872; Po absolvovaní kurzu v prírodnom odvetví fyziky a matematiky fakulty moskovskej univerzite, nastúpil v Moskve ústav poľnohospodársky, ktorú absolvoval v roku 1897. V roku 1903 bol povýšený do odborný asistent na Moskovskej štátnej univerzite, obhájil diplomovú prácu "regresívne metamorfózy proteínových látok v roku 1905 v najvyššej rastlín a účasť proteolytického enzýmu v ňom "(Moskva, 1904). Ďalšie diela Boutkevitch: "umwandlung der Eiweisstoffe durch die niederen Pilze im Zusammenhange mit einigen Bedingungen ihrer Entwickelung" ( "Jahrb f Wiss Botanik ....", 38, 1902), "Das Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe v höheren Pfanzen" ( " Biochemische Zeitschrift "1909-1912)," súčasný stav využitia dusíka v ovzduší na poľnohospodárske účely "(Wiley, 1909).

Biografický slovník. 2000.