Biografický slovník

Vadim Butenko Apollonovho

Vadim Butenko Apollonovho - to je ... Čo je Vadim Butenko Apollonovho?
Butenko, Vadim Apollonovho - historik, sa narodil v roku 1877, vyštudoval ihrisku v Petrohradskej univerzity v roku 1900, je učiteľ dejepisu v rôznych stredných škôl z Petrohradu od roku 1905 - Alexander Lyceum. Od roku 1907 je súkromným lektorom na univerzite v Petrohrade. Je autorom niekoľkých historických článkov v "Journal of Europe", "ruskú bohatstvo", "knihy čítať moderné dejiny" v 82-objem "slovník" Brockhaus-Efron, v tomto "slovník". Samostatne sa uverejnilo "Stručná história ruského obchodu" (1911).

Biografický slovník. 2000.