Biografický slovník

Butakov Alexey

Butakov Alexey - to ... Čo Butakov Alexej Ivanovič?
Butakov (Alexey Ivanovich) - kontraadmirál, vstúpil do flotily ako stredopoliar v roku 1832; cesta po celom svete uskutočnená na doprave "Abo"; v roku 1848 bol poslaný do Aralského mora, aby ho popísal, čo urobil, keď prvýkrát postavil schooner. Usadil lodenicu a loď pre lodi postavené vo Švédsku, v blízkosti pevnosti č. 1. Zúčastnil sa na zachytení mešity Ak. V roku 1858 a 59 rokov sa plavil na Amudarji na Kungrad, a v roku 1860 poslaný do Anglicka na objednávku 2 železnej lode, plávajúce dok a loď, ktorá viezla a spustený na vodu v roku 1862 a 63 rokov. V roku 1867 povýšený na kontraadmirálov, prevezený do Petrohradu a menovaný členom technickej komisie pre námornú dopravu. Pre popis Aralského jazera, na návrh Humboldt, v roku 1853 bol zvolený čestným členom Berlínskeho geografickej spoločnosti a v roku 1867 získal za rovnakú prácu medaily z Kráľovskej geografickej spoločnosti v Londýne. Butakov zomrel v roku 1869.

Biografický slovník. 2000.