Biografický slovník

Butakov Alexander

Butakov Alexander - to je ... Čo Butakov Alexander?
Butakov Alexander Nikolayevich - pozri článok Butakovyho.

Biografický slovník. 2000.